Bursluluk Sınavı Nedir? Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir?

Ülkemiz Türkiye’nin eğitim sistemi kapsamında ilk öğretim, orta öğretim ya da bir başka deyişle lise, lisans ve lisansüstü derecelerinde olan öğrencilerin farklı amaçlarla girdikleri merkezi sınavlar vardır. Somut örnekler vermek gerekirse ilköğretimi tamamlayan ve liseye geçecek olan öğrencilerin eğitim hayatına hangi lisede devam edeceğini belirleyen sınav LGS (eski adları TEOG, SBS ve OGS olan sınav), liseyi bitirip üniversiteye geçecek olan öğrencilere uygulanan sınav YKS (YKS’nin alt sınavları AYT ve TYT de birer farklı merkezi sınav olarak ele alınır), KPSS, ve YDS gibi sınavlar ülkemiz eğitim sistemi kapsamında ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan merkezi sınavların bazılarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan merkezi sınavlardan birisi de bursluluk sınavıdır. Peki bursluluk sınavı nedir ve bu sınava ya da bir başka deyişle bursluluk sınavına kimler girebilir? Haydi gelin hiç vakit kaybetmeden bu yazıda bu sorulara cevap verelim.

Bursluluk Puan Hesaplamak İçin Tıklayın!

Bursluluk Sınavı Nedir?

Bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı ya da bir diğer adıyla MEB tarafından uygulanan bir merkezi sınavdır. Bilinen bir diğer adı İOKBS olan bursluluk sınavı, ilk öğretim sınıfların belli kademelerine ve lise sınıflarının belli kademelerine uygulanan bir sınavdır. Daha detaylı bir şekilde açıklanacak olursa bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim kademesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ve lise kademesinde 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanan bir merkezi sınavdır.

Bursluluk sınavına girmek için belli başlı şartlar vardır ve bu şartlara uyan öğrenci ya da öğrenci adına velisi bursluluk sınavı başvurusu yapabilir. Sınava giren öğrenciler arasında başarılı sonuç elde eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen maddi bursu almaya hak kazanırlar. Yukarıda da bahsedildiği üzere bursluluk sınavına girmek için belli başlı şartlar mevcut. Peki bu şartlar nelerdir ya da bir başka deyişle bursluluk sınavına kimler girebilir?

Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına ya da bir diğer adıyla İOKBS’ye girebilmek için belli başlı şartlar vardır.

Bursluluk sınavı olan İKOBS’ye girmek isteyen öğrenci aşağıdaki şartları karşılamalıdır.

a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d.
 Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Filed in: LGS

Share This Post