LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? 2020

LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? 2020

LGS puan hesaplama kısmına geçmeden önce sınavda sorumlu olunan dersler ve çıkacak soru sayıları hakkında bilgi vermek gerekir.

Bölüm Dersler Soru Sayısı
Sözel Bölüm 50 Soru  ( 75 Dakika) Türkçe 20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
T.C. İnakilap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Yabancı Dil 10
Sayısal Bölüm 40 Soru  ( 60 Dakka) Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 90

LGS katılımı sağlayacak olan öğrencilerin puanları hesaplanması sırasındaki aşamalar:

LGS Puan Hesaplama Aşamaları

  • Hem sayısal hem de sözel bölümlerde yer alan testler için ayrı ayrı olarak; verilen doğru ve yanlış cevap sayıları saptanır.
  • Her test için verilen yanlış cevap sayılarının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılır.
  • Her testin ortalamasını bulmak için; testin ham puan toplamı, teste katılan öğrencilerin toplam sayısına bölünür.
  • Test ortalamaları ve öğrenci sayıları kullanılarak; her test için oluşan ham puan hesaplanır.
  • Her test için standart puan, ortalama ve standart sapma kullanılarak; ham puan ortalaması elli, standart sapma ona getirilen dönüştürme işlemi yapılır.
  • Standart puanlar, her ders için belirlenen ağırlıklı katsayılarla çarpılarak; ağırlıklı standart puanları belirlenir.
Testler Ağırlık Katsayıları
 Türkçe  4
 Matematik  4
 Fen Bilimleri  4
 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  1
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  1
 Yabancı Dil  1
  • Her test için belirlenen ağırlıklı standart puan toplanarak; toplam ağırlıklı puan saptanır.
  • Yabancı dil ve din derslerinden muaf tutulan öğrenciler LGS sınavları için ilgili derslerden muaf tutulur

LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

LGS Puan Hesaplama 2020

Ham Puan Hesaplaması

HPXi = Xi Testinde Doğru Cevap Sayısı – ( Xi Testinde Yanlış Cevap Sayısı / 3 )

Xi = LGS Sınavında yer alan testler ( Türkçe, Yabancı Dil, Matematik, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Ham Puanı

Standart Puan ( SP) ve Ağırlıklı Standart Puan ( ASP) Hesaplaması

SPXi =  ( ( HPXi – ORTXi ) / SSXi ) x 10 + 50

SPXi    = Xi Testinin Standart Puanı

ORTXi = Xi Testinin Ham Puanı Ortalaması

SSXi     = Xi Testinin Standart Sapması

ASPXi    =    AKXi   xSPXi

ASPXi   = Xi Testinin Ağırlıklı Standart Puanı

AKX      = Xi Testi Ağırlık Katsayısı

LGS Çıkmış Sorular PDF

LGS Yüzdelik Dilimi Nasıl Hesaplanır?

LGS sınavına katılan öğrencilerin elde ettiği yerleştirme puanları ve başarı sıralamasını gösteren değerlere LGS yüzdelik dilimi denir. Yüzdelik hesaplanırken; öğrencilerin başarılı sıralaması yüz üzerinden orantıya tabi tutulur. Başka bir değişle; öğrenci sıralaması yüz ile çarpılarak, katılımda bulunan öğrenci sayısına bölünerek yüzdelik dilim hesaplanır. LGS yüzdelik dilimi; il ve ülke geneli olarak iki ayrı şekilde kontrol edilir.

Filed in: LGS

Share This Post